Scholen
Van maandag t/m vrijdag halen wij kinderen van verschillende basisscholen in de buurt op.  

De kinderen worden lopend uit school opgehaald door de pedagogisch medewerker (-ster), een stagiaire van de Buitenschoolse opvang en/of een medewerk(-ster) van het Kinderkookkafé. Omdat het ophalen en het van school naar de BSO lopen door het drukke Amsterdamse verkeer veel aandacht vereist, hebben wij hiervoor een protocol opgesteld. Het protocol ‘Ophalen’ vindt u ook hier.

Hieronder volgt een overzicht van de scholen waar wij kinderen van ophalen.

't Winterkoninkje

Hoofdgebouw:
Adres: Hasebroekstraat 113
1053 CS Amsterdam

Dependance:
Adres: Jan Pieter Heyestraat 45
1053 GK Amsterdam

Ophaaltijd: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Onderbouw tussen 14.30 en 14.40 uur Midden en Bovenbouw 14.40 uur
Woensdag: Onderbouw tussen 11.40 en 11.50 uur / Midden en Bovenbouw 11.50 uur
 

Annie MG Schmidtschool
Adres: Pieter Langendijkstraat 44
1054 ZB Amsterdam
Ophaaltijd: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.30 uur
Woensdag: 12.30 uur
 

Brede school de Kinkerbuurt
Adres: Jacob van Lennepstraat 226
1053 KA Amsterdam

Ophaaltijd: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.00 uur
Woensdag om 12.00 uur