Onze pedagogische benadering stoelt op de ruime ervaring van Ruth van Andel, oprichtster van het Kinderkookkafé en in 2004 van BSO Vondelpark. Vanuit de grondhouding, kinderen voor vol aanzien en ze eigen verantwoordelijkheid (naar draagkracht) geven, mogen en moeten kinderen ook dingen doen die doorgaans aan volwassenen zijn voorbehouden. Wij zien kinderen als kleine mensen met vergelijkbare  wensen en gevoelens als grote mensen: belangrijk gevonden willen worden, serieus genomen willen worden en erbij willen horen. De nadruk ligt op het samenwerken van de kinderen met respect voor elkaar. Onze werkwijze is onder andere geïnspireerd op de visie van  de pedagogen Freinet en Korzack. Verder kijken we de kunst af bij de Reggio-Emilia pedagogiek, waar het werken met expressie en creatieve middelen veel aandacht krijgt.

De kinderen worden opgevangen in een warme sfeervolle ruimte met allerlei speelplekken. Er is ruimte om buiten te spelen, te lezen, knutselen, tekenen, schilderen, muziek luisteren, computeren, puzzelen, verkleden en spelletjes doen. Daarnaast is vaak gelegenheid om te koken of mee te helpen in het Kinderkookkafé of om juist even niets te doen.
Het is tenslotte een opvang ná school, waar kinderen weer tot zichzelf moeten kunnen komen, individueel of binnen de groep. 

We hechten veel waarde aan buitenspelen. De bso heeft een grote, mooie natuurspeeltuin, deze grenst aan de BSO en het Kinderkookkafé. Kinderen hebben altijd toegang tot de natuurspeeltuin.
In de buitenruimte ligt een strook waarop de bso kinderen onder leiding van de groepsleiding en met steun van een vaste vrijwilliger groenten en kruiden kunnen kweken. Met de groente en kruiden uit de tuin wordt gekookt in het Kinderkookkafé of kunnen de kinderen mee naar huis nemen.

De ligging aan het Vondelpark maakt het geheel natuurlijk echt uniek. De kinderen mogen onder begeleiding in het Vondelpark spelen. De kinderen mogen onder begeleiding ook in het Vondelpark spelen.